Health

Health

Health

Biologische gezondheid van het zaad

Tegenwoordig is in de zaadsector de gezondheid van het zaad een tweeledige verantwoordelijkheid waarvoor zowel levering van schoon zaad aan de telers en naleving van fytosanitaire voorschriften noodzakelijk. Opbrengst is en belangrijke factor bij het ontwikkelen van nieuwe zaadtechnologieën. Zonder schoon en gezond zaad staat totale opbrengst en kwaliteit van de oogst op het spel.
Ziekten die door het zaad meegedragen worden, vormen een groot probleem dat aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Met het oog op de uitdagingen van vandaag, biedt Germains verschillende technologieën voor een betere biologische gezondheid van het zaad en voor de biologische telers.

Technologie voor biologische gezond zaad biedt verschillende voordelen die het opbrengstpotentieel van uw gewassen maximaliseren en voldoen aan fytosanitaire voorschriften.

Technologieën op het gebied van gezonder zaad bieden vele voordelen, waaronder:

  • Behandelingen voor biologische bestrijding bieden het gewas bescherming tegen wortelrot en schimmels
  • Kan de noodzaak om het veld te spuiten verminderen
  • Geen verlies van biologische certificering door het gebruik van Germains gezondheidstechnologieën
  • Voldoen aan de fytosanitaire eisen voor export
  • Vermindering van pathogenen verspreid door het zaad
  • Kan helpen de verspreiding van pathogenen via zaad naar andere gewassen en over het veld beperken

Op dit moment bevinden we ons in de EU in de proeffase voor technologieën ter verbetering van de gezondheid van het zaad, , maar in de VS zijn ze op dit moment al op de markt, klik hier voor meer informatie.

Product List

ProBio® gopure® is Germains’ new organic treatment to remove seed-borne pathogens such as Pseudomonas syringae pv.aptata from Swiss chard and beet seeds, and Pseudomonas syringae pv.coriandricola from coriander seeds.

Discovery of Organic gopure®

When producing baby leaf crops, bacterial leaf spot (Pseudomonas syringae pv. Aptata) infestations can result in a complete crop loss. Harvesting clean, organic, pathogen-free seed is a challenge for seed producers and growers. Short of discarding the seed or accepting a decline in harvest quality, organic producers have had few viable options to recover their crop until now: Organic gopure®.

The idea for Organic gopure® started at Germains’ Gilroy facility with a single customer inquiry. The customer had 100,000 pounds of Swiss chard seed that was contaminated with a seed-borne bacterial disease. Rather than discard or sell the seed at a reduced cost, the customer decided to contact Germains Seed Technology for a solution. Germains’ Research and Development Team collaborated with the customer and worked in partnership to formulate an effective certified organic disinfection treatment known today as Organic gopure®.

Organic gopure® technologies offer many benefits, including:

  1. Significant reduction in Pseudomonas spp. on Swiss chard, red beet, and coriander seeds
  2. Certified organic seed treatment targeting seed-borne disease
  3. May help reduce transfer of pathogenic organisms onto other crops and into the field

Beschikbaar voor:
No species available.