Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Germains voor Europa

Voor het downloaden van de algemene voorwaarden voor verkoop van Germains in Europa kunt u hier klikken.

Algemene voorwaarden website

Als u doorgaat met het gebruiken van deze website, betekent dit dat u instemt met en belooft u zich te houden aan de volgende algemene voorwaarden voor gebruik, die samen met ons privacybeleid bepalend zijn voor de relatie van Germains met u, met betrekking tot deze website.

Op het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing:

  • De inhoud van de pagina’s van deze website dient uitsluitend als algemene informatie en voor uw algemene gebruik. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.
  • Wijzelf, noch enige derden geven enige garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en de materialen die u op deze pagina’s aantreft, of die op deze website voor welk doel dan ook worden aangeboden. U bent accepteert dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten in de ruimste zin binnen de wetgeving.
  • Het gebruik van enige informatie of materialen op deze website geschiedt volledig op eigen risico en hiervoor dragen wij geen verantwoordelijkheid. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn aan uw specifieke vereisten voldoet.
  • Deze website bevat materialen die onder ons bezit vallen of die in licentie aan ons verleend zijn. Dit materiaal betreft onder meer, maar niet uitsluitend, het ontwerp, de indeling, het uiterlijk, het voorkomen en de afbeeldingen. Reproductie hiervan is verboden, anders dan in overeenstemming met de mededeling over het auteursrecht die onderdeel van deze algemene voorwaarden vormt.
  • Voor alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd die geen eigendom van de exploitant zijn of waarvoor licentie aan de exploitant is verleend, wordt de bron op de website vermeld.
  • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding zijn voor een schadevergoedingsclaim en/of strafrechtelijke vervolging.
  • Hier en daar kan deze websites ook links naar andere websites bevatten. Deze links dienen voor uw gemak om verdere informatie te krijgen. Ze betekenen niet dat we instemmen met de inhoud van de betreffende website of websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Germains mag u vanuit een andere website of een ander document geen koppeling naar deze website aanbrengen.
  • Uw gebruik van deze website en enig conflict dat voorkomt uit een dergelijk gebruik van de website valt onder de wetgeving in Engeland, Schotland en Wales.