Tempo

Tempo verminderd abiotische stress door temperatuur en licht, hierdoor kan het zaad in het donker en onder temperatuurstress nog steeds goed kiemen. Tempo verhoogd de bovenste grenstemperatuur en verminderd de hoeveelheid licht die voor het kiemingsproces vereist is, zodat de opkomstsnelheid en de uniformiteit verbeteren.
Tempo

Beschikbaar voor:
Sla