Tempo

Tempo® verminderd abiotische stress door temperatuur en licht, hierdoor kan het zaad in het donker en onder temperatuurstress nog steeds goed kiemen. Tempo® verhoogd de bovenste grenstemperatuur en verminderd de hoeveelheid licht die voor het kiemingsproces vereist is, zodat de opkomstsnelheid en de uniformiteit verbeteren.
Tempo

Beschikbaar voor:
Sla