Hoe we werken

Onze visie is het maximaliseren van het natuurlijk potentieel. Met de zaden die we behandelen, de mensen die we in dienst hebben en met onze klanten en telers die profiteren van onze zaadtechnologieën met toegevoegde waarde.

Germains streeft er naar om toonaangevend te zijn in de tuinbouw- en suikerbietensector met een range van innovatieve zaadtechnologieën. Ons klantenmanifest is een essentieel onderdeel van onze toewijding aan dit doel. Het bestaat uit vijf kerneigenschappen die het vermogen, de waarden en de aanpas bepalen die ons in staat stelt om onze klanten op topniveau ondersteuning te bieden.


Innovatie

We verbeteren voortdurend onze producten en diensten, processen en platforms door eigen technologieën te ontwikkelen, nieuwe manieren te omarmen om problemen op te lossen en de toegevoegde waarde voor onze klanten te verbeteren. Wij stimuleren innovatie voor zover die gepaard gaat met verantwoordelijke praktijken om grote risico’s te vermijden en tegelijkertijd een hoog rendement te realiseren.

Partnershap

Wij bouwen aan partnerschappen met klanten waarbij de stakeholders zelf mee-investeren om betere win-win oplossingen en wederzijds voordelige resultaten te verkrijgen. Tegelijkertijd beschermen wij ons intellectueel eigendom. Wij demonstreren een hoog niveau van oprechtheid en transparantie ten opzichte van onze klanten en partners.

Samenwerking

Wij communiceren open met elkaar en tonen respect voor tegengestelde perspectieven. Dit doen we om onszelf uit te dagen en om uiteindelijk betere kennis en verbeterde prestaties te bereiken.

Verantwoordelijkheid

Wij houden ons aan de regels en leggen rekenschap af over het nakomen van onze beloften. Wij behalen operationele topprestaties door ernaar te streven om het de eerste keer meteen goed te doen, zonder excuses.

Resultaten

Wij investeren in toptalent met een langetermijnvisie op het leveren van waardevolle en duurzame oplossingen die bijdragen aan een blijvend succes. We verdienen het vertrouwen van onze klanten door onze beloften na te komen terwijl we ethisch handelen.