Xbeet enrich 100

Telers in het Verenigd Koninkrijk ondersteunen

Sinds de jaren 60 zet Germains zich in om de suikerbietensector in het Verenigd Koninkrijk te voorzien van innovatieve zaadtechnologieën. In de afgelopen zes jaar hebben we in het Verenigd Koninkrijk met succes trials uitgevoerd in het veld in samenwerking met Armstrong Fisher, BBRO en telers. Deze trials hebben uitstekende resultaten opgeleverd voor het nieuwe Britse product: Xbeet enrich100. We hebben de resultaten beoordeeld en willen ze nu graag met u delen.

Belangrijke voordelen van de nieuwe pellet en elicitor

  • Snelle opkomst
  • Betere bladvorming
  • Hogere uniformiteit
  • Sterkere planten met hierdoor een hogere opbrengst

Nieuwe pellet

Verbeterde bladindex

Het bladoppervlak wordt bepaald met behulp van ons unieke programma voor het vastleggen van beelden. Hiermee analyseren we het gemiddelde bladoppervlak van percelen en controleren de vroege ontwikkeling van de planten.

Het nieuwe type pellet kende een toename van het bladoppervlak van 3,8% in vergelijking tot Xbeet plus.

Snellere vroege opkomst

Het nieuwe pelletproduct kende een snellere opkomst van 7% in vergelijking tot Xbeet plus in trial die liepen van 2011 – 2016.

Vroege opkomst (2011 – 2016) – Nieuw pellet vs. Xbeet plus

Behandeling met elicitoren

Wat is een elicitor?

Natuurlijk afgeleide elicitoren veroorzaken een kettingreactie waarmee verschillende positieve reacties worden getriggerd op stimuli van pathogene fungi, bacteriën, en ook abiotische stressfactoren, zoals droogte, hitte en kou. Zo worden stresstolerantie, de opkomst van de gewassen, de groei en de opbrengst van suikerbieten verbeterd.

Goedgekeurd voor gebruik als een basisstof in regulering (EC)No. 1107/2009.

De voordelen van elicitoren voor de opbrengst

In 6 jaar durende trials in het veld onder uiteenlopende milieu- en problematische omstandigheden heeft deze elicitor veelbelovende voordelen opgeleverd, waarbij de totale opbrengst met gemiddeld 1,3% is gestegen.

Hogere opbrengst – Xbeet enrich100

Xbeet enrich100 had een gemiddelde toename van de opbrengst van 1,3%.

These trials zijn uitgevoerd op 10 locaties met 4 variëteiten.

De gegevens zijn onafhankelijk geanalyseerd door Britse onderzoekstinstituut NIAB. Verschil significant bij betrouwbaarheidsniveau van 95%.

Wilt u meer te weten komen over Xbeet enrich100?

Neem contact met ons op

Germains Seed Technology
Hansa Road
Hardwick Industrial Estate,
King’s Lynn, Norfolk,
PE30 4LG

T: +31 (0) 543 467 467
F: +31 (0) 543 467 469
E: CustomerServiceNL@germains.com

Beschikbaar voor:
No species available.